Naša spoločnosť sa orientuje na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu osôb a tovaru minibusmi a taktiež osobnými vozidlami. Naše služby sú poskytované fyzickým aj právnickým osobám.